Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem


21.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km

Dnia 03.01.2018 został zamieszczony projekt budowlany - teletechnika.

Dnia 10.01.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

Dnia 12.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


21.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy w lokalizacji: 15+450 – 18+180 i 21+210 – 23+479 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 – Kobylin Cieszymy – Kobylin Borzymy w lokalizacji: 0+282 – 2+200

Dnia 10.01.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

Dnia 12.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


13.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.12.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


13.12.2017

Remont nawierzchni i poboczy drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Puszcza w lok. 2+140 – 2+980, dł. odc. 0,840 km

Dnia 29.12.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.
15.11.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.12.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania.


15.11.2017

Remont nawierzchni i poboczy drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Puszcza w lok. 2+140 – 2+980, dł. odc. 0,840 km

Dnia 22.11.2017 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.12.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania.


14.11.2017

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 01.12.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

13.11.2017 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Moczydły, na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły na terenie gminy Czyżew w lok. 4+450 – 5+160 na dług. 0,620 km i Szepietowo w lok. 5+160 – 11+190, dług. 6,030 km, łącznie 6,650 km, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 27.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 30.11.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

05.10.2017

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w sezonie 2017/2018 i 2018/2019

Dnia 23.10.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 26.10.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

11.08.2017

Remont drogi powiatowej Nr 2065B w miejscowości Jabłoń Spały w km 12+170 – 12+780

Dnia 28.08.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 01.09.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

14.07.2017

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr. województwa (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 0+365,00

Dnia 02.08.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

Dnia 31.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 27.07.2017 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.


13.07.2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka w km 12+965,00 (km rob. 0+000,00) – 15+085,00 (km rob. 2+120,00) – odcinek dł. 2,120 km

Dnia 02.08.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania

Dnia 28.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

07.07.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jeńki i m. Pszczółczyn, w ciągu drogi powiatowej Nr 2060B wraz z dojazdami oraz opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 28.07.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

Dnia 24.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 14.07.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

 
30.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne od km 0+135,10 do km 0+995,00

Dnia 24.07.2017 została zamieszczona informacja o unieważnieniu przetargu.

Dnia 17.07.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

  

14.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

05.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B na odc. Mazury – Jabłoń Uszyńskie

Dnia 12.06.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 20.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Dnia 22.06.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

 

01.06.2017

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew – gr. woj. (Helenowo) na terenie Gminy Czyżew

Dnia 06.06.2017 zostało zamieszczone SST na most.

Dnia 12.06.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 19.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Dnia 29.06.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

 

10.04.2017

Wysokie Mazowieckie: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Dąb w lok. rob. 0+000 – 1+350,00 

Dnia 08.05.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 25.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

 

23.03.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B od skrzyżowania z dr. pow. Nr 2087 B do skrzyżowania z dr. gm. do m. Lubowicz Byzie w lok. rob. 0+000 – 0+685,00

Dnia 12.04.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 10.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

Dnia 31.03.2017 został zamieszczony aktualny projekt umowy załącznik nr 7

 

20.03.2017

Wysokie Mazowieckie: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne

Dnia 10.04.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 04.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

 

16.03.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta w lok. 2+005,00 – 3+022,90

Dnia 24.04.2017 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 31.03.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

Dnia 23.03.2017 został dołączony poprawiony przedmiar robót

 

06.03.2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Dąbrowa Wielka , w ciągu drogi powiatowej Nr 2074B wraz z dojazdami oraz opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 17.03.2017 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 15.03.2017 r. został zamieszczony wykaz firm uczestniczących w przetargu

 

23.02.2017 r.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne

Dnia 09.03.2017 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania

Dnia 15.03.2017 r. został zamieszczony wykaz firm uczestniczących w przetargu

 

25.01.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku ZDP

30.11.2016 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 09.12.2016 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 05.12.2016 r. został zamieszczony załącznik nr 1 - Formularz oferty

25.11.2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Żery – Pobikry w lok. rob. 0+000 – 0+837,50

Dnia 15.12.2016 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 13.12.2016 r. zamieszczono informację z przebiegu otwarcia ofert

Dnia 29.11.2016 r. zostało zamieszczone poprawione oświadczenie 3A

22.11.2016 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 30.11.2016 r. została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania.

07.10.2016 r.

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Dnia 20.10.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

18.07.2016 r.

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Mazowiecka w m. Rosochate Kościelne

Dnia 29.07.2016 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania

Dnia 05.08.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

2.Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z przebudową dojazdów - Część III

Dnia 21.07.2016 r. został zamieszczony prawidłowy projekt stałej organizacji ruchu

Dnia 29.07.2016 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania i prawidłowy kosztorys ofertowy

Dnia 05.08.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

Archiwum

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Milewski Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Data wytworzenia: 2016-07-15

Wprowadzający: Tomasz Milewski

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Tomasz Milewski

Data publikacji: 2016-07-15