Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem


30.12.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Spały - Rzące na terenie gminy Nowe Piekuty, gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego

Dnia 03.02.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

30.12.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2063B na odc. Sokoły – Nowe Racibory, na terenie gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów

Dnia 03.02.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

29.12.2020 r.

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka

Dnia 01.03.2021 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 23.03.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.29.12.2020 r.

Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny

Dnia 01.03.2021 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 23.03.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


29.12.2020 r.

Remont drogi powiatowej Nr 2048B Wnory Stare – Wnory Pażochy

Dnia 09.02.2021 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.
Dnia 15.02.2021 r. zamieszczono wyjaśnienie do przetargu.
Dnia 25.02.2021 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 23.03.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


29.12.2020 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce

Dnia 25.02.2021 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 23.03.2021 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.12.11.2020 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego. CPV: 09132100-4 – benzyna bezołowiowa

Dnia 24.11.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.
Dnia 27.11.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 01.12.2020 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

06.07.2020 r. 

Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa 1 szt. nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym wyposażonym w łyżkę do materiałów sypkich, widły do palet oraz pług do odśnieżania z dostawą do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 15.07.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.
Dnia 21.07.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


24.04.2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – dr.pow. Nr 2052B

Dnia 12.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


23.04.2020 r.

Zakup 2 szt. nowych samochodów dostawczych 7 osobowych na nadwoziu typu skrzynia o całkowitej masie samochodu 3,5t

Dnia 29.04.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania oraz poprawiony SIWZ wraz z umową.
Dnia 07.05.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania cz. 2.
Dnia 11.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 14.05.2020 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


22.04.2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare – Wojtkowice-Glinna

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 06.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.


22.04.2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000 - do km 1+000 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec - Tworkowice w lok. 1+000 - 2+980

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 06.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.


21.04.2020 r.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2087B na odc. Klukowo – Kostry Śmiejki w km rob. 0+000 – 3+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w km rob. 0+000 – 0+106

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować.

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 30.04.2020 r. zamieszczono informację o zmianie ogłoszenia.
Dnia 07.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.


20.04.2020 r.

Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1572B w m. Lendowo-Budy

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 29.04.2020 r. zamieszczono projekt stałej organizacji ruchu drogowego.
Dnia 06.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.


20.04.2020 r.

Remont drogi powiatowej Nr 2054B na odc. Stare Kalinowo – Kalinowo Solki w lok. 3+830 – 5+230

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 06.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.


17.04.2020 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc. Pszczółczyn – dr.woj. 671 w lok. 13+690 – 14+885

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 30.04.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania, zał. 2.2 kosztorys ofertowy oraz zał. 9 przedmiar.
Dnia 05.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.05.2020 r. zameszczono informację o wyborze oferty.

 

17.04.2020 r.

Przebudowa mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów

Dnia 23.04.2020 r. zamieszczono dokumentację.
Dokumenty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować.

Dnia 24.04.2020 r. zamieszczono informację.
Dnia 30.04.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania, zał. 2.3 kosztorys ofertowy oraz zał. 9.3 przedmiar.
Dnia 05.05.2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 26.06.2020 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.14.11.2019 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 26.11.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.
Dnia 29.11.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 03.12.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

02.09.2019 r.

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w sezonie 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Dnia 23.09.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 26.09.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

12.06.2019 r. 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy w lok. rob. 0+243 – 3+339

Dnia 27.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

12.06.2019 r. 

Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Faszcze - Kalinowo Solki w km rob. 0+000 – 1+250

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować.

Dnia 27.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 13.08.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

22.05.2019 r.

Remont drogi powiatowej Nr 2055B Kulesze Litewka – Niziołki Stare

Dnia 07.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 18.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


22.05.2019 r.

 Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Faszcze - Kalinowo Solki w km rob. 0+000 – 1+250

Dnia 07.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 11.06.2019 r. zamieszczono informację o unieważnienu przetargu.


22.05.2019 r.

 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy w lok. rob. 0+243 – 3+339

Dnia 03.06.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania, kosztorys ofertowy zał. 2.5 i przedmiar robót zał. 9.5
Dnia 07.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 11.06.2019 r. zamieszczono informację o unieważnienu przetargu.


22.05.2019 r.

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B na odc. Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka w km rob. 0+000 – 2+471

Dnia 06.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


22.05.2019 r.

 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze

Dnia 28.05.2019 r. dołączono specyfikacje techniczne i stałą organizację ruchu.
Dnia 06.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


22.05.2019 r.

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Lubowicz Byzie – Lubowicz Wielki w lok. rob. 0+000 – 2+638

Dnia 06.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


21.05.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr.woj. (Andrzejewo)

Dnia 03.06.2019 r. zamieszczono prawidłowy przedmiar robót zał. 9.1

Dnia 05.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 06.06.2019 r. zamieszczono prawidłową informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


21.05.2019 r.

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne

Dnia 05.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

21.05.2019 r.

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie

Dnia 31.05.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania, kosztorys ofertowy i prawidową specyfikację techniczną na siatkę z drutu stalowego. 

Dnia 05.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 17.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


20.05.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie - Markowo Wólka  

Dnia 04.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

20.05.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie - Jabłoń Kościelna  

Dnia 04.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

20.05.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne 

Dnia 29.05.2019 r. zamieszczono prawidłowy kosztorys i przedmiar.
Dnia 04.06.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


17.05.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2074B Dąbrowa Wielka - Dmochy Wypychy

Dnia 22.05.2019 r. zamieszczono prawidłowy projekt.
Dnia 31.05.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

17.05.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Bryki – Kamień Rupie – Dąbrowa Zabłotne – Dąbrowa Wielka

Dnia 24.05.2019 r. zameszczono projekt oraz załącznik nr 2 - Zestawienie kosztorysów ofertowych i załącznik nr 9.1 - Przedmiar robót.
Dnia 31.05.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

17.05.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Wysokie Mazowieckie – gr. gminy (Bryki)

Dnia 24.05.2019 r. zamieszczono prawidłowy projekt.
Dnia 31.05.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 


25.03.2019 r.

Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów

Dnia 03.04.2019 r. zamieszczono projekt wykonawczy drogowy w wersji pdf.

Dnia 05.03.2019 r. zamieszczono informację o zmianie terminu przetargu oraz odpowiedzi na pytania.

Dnia 16.04.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 30.05.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

14.01.2019 r.

Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2054B przez m. Stare Kalinowo w km rob. 0+000 – 1+100

Dnia 29.01.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 19.02.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.10.01.2019 r.

Dostawa do 100 ton w partiach po 15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

Dnia 18.01.2019 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, SIWZ po zmianach i projekt umowy po zmianach.

Dnia 25.01.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.02.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 
08.01.2019 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2081B odc. Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły w lok. rob.: 3+450,81 – 7+710,20

Dnia 09.01.2019 r. umieszczono sprostowanie.

Dnia 11.01.2019 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawną specyfikację z załacznikami.

Dnia 17.01.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania i nowy kosztorys i przedmiar.

Dnia 18.01.2019 r. zamieszczono poprawioną specyfikację.

Dnia 24.01.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 15.02.2019 r. zamieszczono informację o wyborze ofert.


08.01.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch w lok. 0+270 – 4+110,80

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować).

Dnia 17.01.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 24.01.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 14.02.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

03.01.2019 r.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 14.01.2019 r. umieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 15.01.2019 r. zamieszczono poprawione: kosztorysy ofertowe, przedmiary robót i specyfikacje wraz z załacznikami.

Dnia 18.01.2019 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 23.01.2019 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


14.11.2018

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 26.11.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 29.11.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 03.12.2018 r. zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

10.10.2018

Ponowny ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. walca drogowego

 

10.10.2018

Ponowny ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. równiarki drogowej  

 

23.08.2018

Ponowny ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. walca drogowego


23.08.2018

Ponowny ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. równiarki drogowej

 

10.08.2018

Ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. równiarki drogowej  

 

10.08.2018

Ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż 1 szt. walca drogowego

 

20.07.2018

Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2086B na odc. Wojny-Szuby – Wojny-Krupy

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować).

Dnia 06.08.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 08.08.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty


04.07.2018

Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2086B na odc. Wojny-Szuby – Wojny-Krupy
Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować).

Dnia 19.07.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 13.07.2018 zamieszczono informację o zmianie ogłoszenia, nowe SIWZ, formularz oferty i projekt umowy.
Dnia 20.07.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

 

28.06.2018

Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Faszcze - Kalinowo Solki w km rob. 1+250 - 2+235

Dnia 13.07.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 06.08.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty

 

28.06.2018

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch w lok. 0+000 – 0+270,00Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch w lok. 0+000 – 0+270,00

Dnia 13.07.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

 

26.06.2018 

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00 i w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Dnia 11.07.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


22.06.2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B w m. Krasowo Wielkie (odcinek przy cmentarzu)

Dnia 09.07.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


20.06.2018

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2072B na odc. ul Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 21.06.2018 zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Dnia 06
.07.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.
Dnia 09.07.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

 

07.06.2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B w m. Krasowo Wielkie (odcinek przy cmentarzu) 

Dnia 22.06.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

 

04.06.2018

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch w lok. 0+000 – 0+450,00

Dnia 19.06.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 22.06.2018 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.
 

17.05.2018

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00 – 4+250,00

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować.)

Dnia 05.06.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 08.06.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty

 

17.05.2018

Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastruktury technicznej na odc. od km 8+900,00 do km 9+900,00, gmina Czyżew oraz przebudowa drogi powiatowej 2074B Dmochy Wypychy – Dmochy Glinki w lok. rob. 0+000 + 2+140,00

Projekty zip są spakowane za pomocą programu 7-zip, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://7-zip.org.pl.
Wszystkie pliki należy umieścić w jednym katalogu i wtedy rozpakować.

Dnia 30.05.2018 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania, nowy kosztorys i przedmiar robót na roboty telekomunikacyjne.

Dnia 05.06.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 08.06.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty

 

08.05.2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta w lok. 0+000 - 2+005,00

Dnia 23.05.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.06.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

09.04.2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta w lok. 0+000 - 2+005,00  

Dnia 24.04.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

 

27.02.2018

Zakup 1 szt. nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym wyposażonym w łyżkę do materiałów sypkich, widły do palet oraz pług do odśnieżania.

Dnia 05.03.2018 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.

Dnia 07.03.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 12.03.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

14.02.2018

Zakup 1 szt. nowego samochodu dostawczego 3 osobowego na nadwoziu typu wywrotka o całkowitej masie samochodu 3,5 t.

Dnia 20.02.2018 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.

Dnia 22.02.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 27.02.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.


21.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km

Dnia 03.01.2018 został zamieszczony projekt budowlany - teletechnika.

Dnia 10.01.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

Dnia 12.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


21.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy w lokalizacji: 15+450 – 18+180 i 21+210 – 23+479 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 – Kobylin Cieszymy – Kobylin Borzymy w lokalizacji: 0+282 – 2+200

Dnia 10.01.2018 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

Dnia 12.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


13.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.12.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.


13.12.2017

Remont nawierzchni i poboczy drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Puszcza w lok. 2+140 – 2+980, dł. odc. 0,840 km

Dnia 29.12.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.01.2018 zamieszczono informację o wyborze oferty.
15.11.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.12.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania.


15.11.2017

Remont nawierzchni i poboczy drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Puszcza w lok. 2+140 – 2+980, dł. odc. 0,840 km

Dnia 22.11.2017 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 04.12.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania.


14.11.2017

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.

Dnia 29.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 01.12.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

13.11.2017 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Moczydły, na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły na terenie gminy Czyżew w lok. 4+450 – 5+160 na dług. 0,620 km i Szepietowo w lok. 5+160 – 11+190, dług. 6,030 km, łącznie 6,650 km, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 27.11.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 30.11.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

 

05.10.2017

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w sezonie 2017/2018 i 2018/2019

Dnia 23.10.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 26.10.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

11.08.2017

Remont drogi powiatowej Nr 2065B w miejscowości Jabłoń Spały w km 12+170 – 12+780

Dnia 28.08.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 01.09.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

14.07.2017

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr. województwa (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 0+365,00

Dnia 02.08.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

Dnia 31.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 27.07.2017 zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.


13.07.2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka w km 12+965,00 (km rob. 0+000,00) – 15+085,00 (km rob. 2+120,00) – odcinek dł. 2,120 km

Dnia 02.08.2017 zamieszczno informację o unieważnieniu postępowania

Dnia 28.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

07.07.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jeńki i m. Pszczółczyn, w ciągu drogi powiatowej Nr 2060B wraz z dojazdami oraz opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 28.07.2017 zamieszczono informację o wyborze oferty.

Dnia 24.07.2017 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Dnia 14.07.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

 
30.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne od km 0+135,10 do km 0+995,00

Dnia 24.07.2017 została zamieszczona informacja o unieważnieniu przetargu.

Dnia 17.07.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

  

14.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Dnia 29.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

05.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B na odc. Mazury – Jabłoń Uszyńskie

Dnia 12.06.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 20.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Dnia 22.06.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

 

01.06.2017

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew – gr. woj. (Helenowo) na terenie Gminy Czyżew

Dnia 06.06.2017 zostało zamieszczone SST na most.

Dnia 12.06.2017 zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Dnia 19.06.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Dnia 29.06.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

 

10.04.2017

Wysokie Mazowieckie: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2051B Gołasze Mościckie – Gołasze Dąb w lok. rob. 0+000 – 1+350,00 

Dnia 08.05.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 25.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

 

23.03.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B od skrzyżowania z dr. pow. Nr 2087 B do skrzyżowania z dr. gm. do m. Lubowicz Byzie w lok. rob. 0+000 – 0+685,00

Dnia 12.04.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 10.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

Dnia 31.03.2017 został zamieszczony aktualny projekt umowy załącznik nr 7

 

20.03.2017

Wysokie Mazowieckie: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne

Dnia 10.04.2017 została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 04.04.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

 

16.03.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta w lok. 2+005,00 – 3+022,90

Dnia 24.04.2017 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 31.03.2017 została zamieszczona informacja z otwarcia ofert

Dnia 23.03.2017 został dołączony poprawiony przedmiar robót

 

06.03.2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Dąbrowa Wielka , w ciągu drogi powiatowej Nr 2074B wraz z dojazdami oraz opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 17.03.2017 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 15.03.2017 r. został zamieszczony wykaz firm uczestniczących w przetargu

 

23.02.2017 r.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne

Dnia 09.03.2017 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania

Dnia 15.03.2017 r. został zamieszczony wykaz firm uczestniczących w przetargu

 

25.01.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku ZDP

30.11.2016 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 09.12.2016 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 05.12.2016 r. został zamieszczony załącznik nr 1 - Formularz oferty

25.11.2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Żery – Pobikry w lok. rob. 0+000 – 0+837,50

Dnia 15.12.2016 r. została zamieszczona informacja o wyborze oferty

Dnia 13.12.2016 r. zamieszczono informację z przebiegu otwarcia ofert

Dnia 29.11.2016 r. zostało zamieszczone poprawione oświadczenie 3A

22.11.2016 r.

Sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

Dnia 30.11.2016 r. została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania.

07.10.2016 r.

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Dnia 20.10.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

18.07.2016 r.

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Mazowiecka w m. Rosochate Kościelne

Dnia 29.07.2016 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania

Dnia 05.08.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

2.Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z przebudową dojazdów - Część III

Dnia 21.07.2016 r. został zamieszczony prawidłowy projekt stałej organizacji ruchu

Dnia 29.07.2016 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania i prawidłowy kosztorys ofertowy

Dnia 05.08.2016 r. zamieszczona zaostała informacja o wyborze oferty

Archiwum

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Tomasz Milewski

Modyfikujący: Tomasz Milewski

Data modyfikacji: 2021-03-23

Opublikował: Tomasz Milewski

Data publikacji: 2018-02-15